VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 1.1. Interneta veikala lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka SIA „I un M serviss” interneta veikala iunmserviss.lv (turpmāk – e-veikala) lietošanas kārtību. 1.2. Pārdevējs ir SIA „I un M serviss, reģistrācijas Nr.44103058353, juridiskā adrese: Annas iela 6, Latvija (turpmāk – Pārdevējs). 1.3. Pircējs šo Noteikumu izpratnē ir rīcībspējīga fiziska persona, vai juridiska persona, kura veic preču pasūtījumu e-veikalā. 1.4. Cenas e-veikalā norādītas euro, iekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%. Preču cenā nav ietverta maksa par preces piegādi. 1.5. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt preču piedāvājumu, cenas, kā arī piemērot precēm atlaides.

PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 2.1. Lai iegādātos preces e-veikalā, jāveic šādas darbības: 2.1.1. izvēlēties preci (vai preces), pievienojot tās „Pirkumu grozam”, 2.1.2. pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „ Pirkumu grozā”, Jums ir iespēja izvēlēties starp norēķināšanos par preci ar piegādi, vai tās rezervāciju un saņemšanu veikalā; 2.1.3. pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, un apstiprinājuma e-pasta saņemšanas, par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu vai līzinga kompānijas pakalpojumus, iespējams arī norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā vai ar norēķinu karti (“I un M serviss”, Raiņa ielā 6, Valmierā ) 2.1.4. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu atsūtīt instrukcijas, rēķinu-pavadzīmi u.c. nepieciešamos dokumentus.

2.3. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e-veikala pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, gadījumā, ja: 2.3.1. prece vairs nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, kādā to vēlas iegādāties Pircējs; 2.3.2. tehnisku iemeslu dēļ e-veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem;

2.4. Pasūtījuma pirkums ir apmaksājams nekavējoties. Pasūtījuma pirkums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums. Prece tiek izsūtīta tikai pēc maksājuma saņemšanas.

2.5. Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts.

2.6. Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-veikala e-pasta adresi – i.m.serviss@inbox.lv.

2.7. Veicot preces rezervāciju, Pārdevējs rezervē preci 10 darba dienas, ja šajā laikā Pircējs neierodas veikalā un nenorēķinās par rezervēto preci, Pārdevējam ir tiesības anulēt rezervāciju.

2.8. E-veikalā visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

PASŪTĪJUMA PIEGĀDE UN PIEGĀDES IZMAKSAS 3.1. Veicot pasūtījumu e-veikalā Pircējs var izvēlēties vienu no šādiem piegādes veidiem: 3.1.1. piegāde ar kurjera starpniecību; 3.1.2. preces saņemšana, ierodoties personīgi SIA „I un M serviss” veikalā, Raina iela 6, Valmiera. 3.2. Piegādes noteikumi un to izmaksas atšķiras atbilstoši pircēja izvēlētajam piegādes veidam un piegādes vietai. 3.3. Preču piegāde tiek veikta uz pasūtījumā norādīto Pircēja adresi. Pirms piegādes veikšanas Pārdevējs vienojas ar Pircēju par preces piegādes laiku. 3.4. Pasūtījuma sagatavošanas termiņš ir 2-5 darba dienas. 3.5. Pasūtījuma piegādes termiņš Latvijā ir 2(divas) darba dienas pēc pasūtījuma sagatavošanas un pilnas pirkuma maksa saņemšanas. 3.6. Preces saņemšana ir iespējama tikai tad, ja pasūtījums ir pilnībā apmaksāts. 3.7. Pirms preces saņemšanas pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, kā arī pasūtījuma numurs vai pasūtījuma apstiprinājums. Preces tiek izsniegtas tikai tam Pircējam, kura dati ir norādīti attiecīgajā preces pasūtījumā. Ja Pircējs neuzrāda pasūtījuma numuru vai pasūtījuma apstiprinājumu, vai personu apliecinošu dokumentu, piegādātajam ir tiesības neizsniegt preces. 3.8. Pircējam jāierodas saņemt preci SIA “I un M serviss” veikalā 10 (desmit) darba dienu laika. Preces saņemšanas termiņu skaita no dienas, kad uz Pircēja e-pasta adresi nosūtīts paziņojums par preces saņemšanu, vai personas tikusi informēta par preces saņemšanu telefoniski.

PASŪTĪJUMA ATCELŠANA VAI IZMAIŅAS PASŪTĪJUMĀ Lai atceltu pasūtījumu vai veiktu izmaiņas jau izdarītā pasūtījumā, Pircējam ir jāsazinās ar SIA “I un M serviss”, izmantojot e-pastu – i.m.serviss@inbox.lv vai tel.nr. – +371 29189017, +371 25618141.

PRECES ATGRIEŠANA VAI APMAIŅA 5.1. Preces saņemšanas brīdī pircējam jāpārliecinās par to, ka piegādātā prece atbilst tai, kuru pircējs ir pasūtījis interneta veikalā iunmserviss.lv 5.2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un 2002.gada 28.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.207 par distances līgumu pircējs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā, ja: 5.2.1. nododamajai/maināmajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā; pircējs nedrīkst sabojāt preci; prece nedrīkst būt lietota, zaudējusi preces izskatu (bojātas etiķetes un aizsargplēvītes u. c.); nododamajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā pircējs to saņēma. 5.2.2. pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošos dokumentus (divas pavadzīmes vai kases čeks). 5.3. Atteikuma gadījumā naudas summa, kas samaksāta par pasūtītajām precēm, tiks pārskaitīta uz kontu, no kura tika saņemts maksājums par attiecīgo pirkumu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad pircējs nosūtījis atteikumu un preci. 5.4. Atsakoties no preces, samaksa par notikušo piegādes pakalpojumu samaksa netiek atmaksāta. 5.5. Lai informētu par preces atgriešanu, nepieciešams aizpildīt atgriešanas veidlapu un nosūtīt to uz e-pasta adresi i.m.serviss@inbox.lv, Pārdevēja pārstāvis sazināsies ar Jums, lai vienotos par preces maiņu vai naudas atmaksu.

5.6.Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai preču atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko internetveikalā piedāvāto sūtījumu veidu, internetveikalam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas. Internetveikals nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus internetveikala saprātīgas kontroles.

5.7.Internetveikals patur tiesības atteikties pārdot preces un pieprasīt preču atgriešanu no Pircēja, ja internetveikalā norādītā cena ir ievērojami mazāka par tās tirgus cenu kļūdas dēļ.

5.8.GARANTIJA tehnikai un jebkurai precei ir noteikta saskaņā ar LR likumdošanu. Pirms sākt iegādāto preci izmantot, lūdzu rūpīgi izlasīt preces lietošanas instrukciju un preci lietot tikai saskaņā ar tās ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

5.9.Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci 6.1.Internetveikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas radusies 6 mēnešu laikā pēc preču piegādes dienas klientam, vai bijusi piegādes brīdī, ja šāds pieņēmums nav pretrunā ar lietas īpašībām vai trūkumu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties, 2 mēnešu laikā pēc tās konstatēšanas, t.i., jāiesniedz sūdzība. Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar internetveikalu, rakstot uz i.m.serviss@inbox.lv.

6.2.Internetveikals nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas.

6.3.Ja preces nav iespējams labot vai nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

Pircēja personas datu apstrāde 7.1.Internetveikals apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c.

7.2.Internetveikals nodod personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi.

7.3.Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz i.m.serviss@inbox.lv .

7.4. Informācija, kas par klientiem tiek iegūta izmantojot iunmserviss.lv mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši datu ieguves mērķim. Iegūtā informācija tiek izmantota, lai spētu sniegt klientam viņa pieprasīto informāciju, kā arī, lai mēs spētu nodrošināt tādu pakalpojumu sniegšanu, kā preču piegādi, līzingu noformēšanu, pircēja identificēšanai u.tml. 7.4.1. Mājas lapas kvalitātes kontroles ietvaros par iunmserviss.lv mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta sekojoša informācija: aplūkotās sadaļas, patērētais laiks u.c. 7.4.2. Interneta veikala klientu datu aizsardzību iunmserviss.lv nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Iunmserviss.lv nodrošinātu personas datu drošību un nepieļauj to nepamatotu izmantošanu, kā arī nonākšanu trešo personu rīcībā.

Strīdu izšķiršanas kārtība 8.1.Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstarpēju sarunu vai sarakstes ceļā.

CITI NOTEIKUMI 7.1. Informācijas apmaiņa starp Pircēju un Pārdevēju notiek izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru. Pircējs var izmantot šādus saziņas veidus – e-pasta adrese i.m.serviss@inbox.lv vai tālruna numurs +371 29189017 , +371 25618141